Czyszczenie Separatorów Tłuszczu

Czyszczenie Separatorów Tłuszczu


Główną specjalnością naszej firmy, jest serwis i montaż separatorów tłuszczu. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia i dotrzymujemy zawsze ustalonych terminów realizacji, zgodnie z wymaganiami naszych klientów korzystających z różnego rodzaju separatorów, dostępnych na naszym rynku. Dysponujemy flotą specjalistycznych pojazdów i wykwalifikowaną kadrą dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać zapotrzebowaniu właścicieli instalacji korzystających z separatorów tłuszczu, na obsługę i utrzymanie czystości instalacji gastronomicznych. Wymogi dotyczące spraw ochrony środowiska stały się jeszcze bardziej restrykcyjne, a w przypadku właścicieli punktów gastronomicznych, ukierunkowane zostały na świadome obchodzenie się z wodą przepływającą przez układy sanitarne.

Szczególnie istotne jest, aby woda zawierająca oleje, tłuszcze oraz różnego rodzaju odpady, nie przedostawała się do kanalizacji publicznej, ponieważ w dużym stopniu przyczyniają się do zatykania przewodów, a opary i kwasy tłuszczowe dotkliwie niszczą instalacje kanalizacyjne i bardzo szybko powodują ich uszkodzenie. Nie od dzisiaj wiadomo, że właściciele restauracji oraz innych punktów gastronomicznych, w których powstają różnego rodzaju odpady gastronomiczne, w tym tłuszcze, mają obowiązek zapewnić prawidłową pracę całego układu sanitarnego oraz utrzymać go w idealnym stanie technicznym, aby uniknąć wysokich kar.

Dlaczego jest to tak istotne?

Oprócz konieczności dbania o środowisko naturalne, sprawne układy sanitarne i separatory tłuszczu zapewniają optymalną pracę lokalu i brak niewygodnych i nieprzyjemnych zapachów, które mogą być wydzielane w przypadku braku dbałości o regularne przeglądy i serwis instalacji.

Jak często należy wykonywać czyszczenie separatorów tłuszczu?

Separator tłuszczu podlega grupie instalacji objętych obowiązkiem ochrony środowiska, więc zgodnie z polskim prawem, serwis i czyszczenie instalacji separatorów powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę która posiada niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ze względu na rodzaj prowadzonej produkcji, ilości zużywanej wody, ilość wydawanych posiłków, sezonowości jak również objętość separatora SEPA Serwis w ramach współpracy z klientami dokonuje indywidualnej oceny stanu zapełnienia separatorów tłuszczu. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ praca instalacji, o których mowa, opiera się głównie na magazynowaniu i przechowywaniu niebezpiecznych substancji i odpadów gastronomicznych, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka, jeżeli dostaną się do gleby, a wraz z nią do wód gruntowych. Mogą spowodować skażenie środowiska i narazić na niebezpieczeństwo i choroby wiele osób.

Jakie konsekwencje czekają na właścicieli instalacji, którzy nie zlecają czyszczenia separatorów tłuszczu?

To bardzo ważne pytanie, a kary są bardzo dotkliwe! Jeżeli właściciele punktów gastronomicznych nie zadbają o regularne oczyszczanie separatorów, popełniają poważne wykroczenie i narażają się na grzywnę w wysokości nawet kilku tysięcy zł ! To nie żart! Dodatkowo istnieje możliwość nałożenia wysokiej kary wynikającej z przekroczenia parametru odpadów w miejscu odpływu separatora tłuszczu. Mogą być one przekroczone w wyniku nieregularnych i niewystarczająco częstych przeglądów i serwisu całego układu separującego i kanalizacyjnego. W tym wypadku organy odpowiedzialne za kontrolę skieruje wniosek do sądu lub odpowiednich organów ścigania, aby wyciągnąć konsekwencje i ostatecznie nałożyć wysoką karę pieniężną. Zarówno Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Sanepid przeprowadzają regularne kontrole które badają wszelkie nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami. Należy również pamiętać, że prawo do przeprowadzenia kontroli posiadają również inne służby, które w przypadku skargi lub donosu z powodu np. nieprzyjemnego zapachu, mogą przeprowadzić inspekcję nawet bez obecności właściciela lokalu.

SANEPID ODWIEDZA KAŻDEGO! BĄDŹ DOBRZE PRZYGOTOWANY NA INSPEKCJĘ!

Instalacja separatora tłuszczu to Twój obowiązek wobec środowiska naturalnego!

MONTAŻ SEPARATORÓW TŁUSZCZU

Główną zaletą separatorów tłuszczu, jest wydzielanie z wody tłuszczu spożywczego ze ścieków sanitarnych, używanego szczególnie w lokalach gastronomicznych. Odprowadzanie tłuszczu do systemu kanalizacyjnego, jest zabronione i zostało objęte ścisłą kontrolą oraz nadzorem instytucji związanych z ochroną środowiska naturalnego, w tym Sanepidu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tłuszcz należy do substancji nierozpuszczalnych w wodzie, dlatego powoduje bardzo dotkliwe zniszczenia układów sanitarnych. Zbyt duża ilość tłuszczu w sieci kanalizacyjnej powoduje znaczne zmniejszenie przekroju przepływu.

Dlaczego stosujemy separatory tłuszczu?

Zgodnie z prawem przemysłowi producenci ścieków, które zawierają różnego rodzaju tłuszcze są zobowiązani aby stosować do ich zatrzymywania separatorów tłuszczu, bez względu na ilość ścieków oraz skalę produkcji przemysłowej. Dotyczy to przede wszystkim zakładów gastronomicznych, kuchni żywienia zbiorowego, masarni, fabryk produkujących wyroby mięsne i wędliniarskie, zakładów tłoczących oleje, różnego rodzaju fabryk, ubojni, przetwórstwa rybnego oraz firm cateringowych. Dlaczego konieczne jest stosowanie separatorów tłuszczu? Urządzenia te w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego. Zapobiegają powstawaniu różnego rodzaju problemów eksploatacyjnych oraz rozkładu biologicznego tłuszczu, który wydziela niebezpieczne i szkodliwe kwasy tłuszczowe.

NIE CZEKAJ NA NEGATYWNĄ INSPEKCJĘ! NIE BĄDŹ NASTĘPNYM UKARANYM!

Dbałość o dobre warunki we własnej firmie to nie tylko obowiązek. 
To Twoja odpowiedzialność za zdrowie Twoich klientów!