Odbiór tłuszczy posmażalniczych


Dlaczego należy utylizować odpady posmażalnicze?

Oleje posmażalnicze jako mieszanina tłuszczów roślinnych, powstałych głównie pod wpływem smażenia produktów na głębokim tłuszczu, jest produktem ubocznym, który wymaga zabezpieczenia i utylizacji. Zazwyczaj do produkcji i smażenia potraw wykorzystuje się przede wszystkim olej rzepakowy, sojowy, palmowy, słonecznikowy oraz masło, margarynę i smalec, które składuje się w pojemnikach do utylizacji odpadów posmażalniczych. Odkładające się odpady w postaci tłuszczu, nie mogą być odkładane w nieskończoność. Ta wielotłuszczowa substancja w kolorze ciemno brązowej mazi może skutecznie zanieczyścić wodę pitną, jeżeli dostanie się do obiegu sanitarnego, dlatego nie może zostać wylana do ścieków czy innego odpływu

Wyrzucanie zużytego oleju do śmieci lub wylewanie niepotrzebnego odpadu do zlewu w lokalach gastronomicznych, może negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, a zlewanie zużytych olejów do instalacji ściekowych, w dużym stopniu utrudnia ich prawidłowe oczyszczanie. Właściwa utylizacja zużytego oleju, jest bardzo istotnym elementem gospodarki odpadami gastronomicznymi. Olej jest lżejszy od wody i może rozprzestrzenić po jej powierzchni, zanieczyszczając nawet do miliona litrów wody. Olej może również krzepnąć na rurach i powodować różnego rodzaju zatory.

Odpady posmażalnicze niebezpieczne dla środowiska naturalnego

Oleje, które wystygną, twardnieją i mogą zatykać instalację kanalizacyjną, dlatego ustanowiono rozporządzenie, które mówi, że zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą utylizacji odpadów, zakłady gastronomiczne muszą korzystać z usług firm zajmujących się prawidłową utylizacją olejów posmażalniczych, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i pozwolenie na odbiór i transport odpadów gastronomicznych i odpadów płynnych. Zakłady przemysłu spożywczego i gastronomiczne mają zadanie zbierać zużyte tłuszcze w specjalnych pojemnikach, dostarczanych przez firmy zajmujące się ich utylizacją, i inne odpady oraz są zobowiązane do instalacji separatorów tłuszczu.

Zagospodarowanie odpadów posmażalniczych do bardzo ważna odpowiedzialność, która spoczywa na barkach każdego wytwórcy odpadów, który jest zobowiązany do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Nie chodzi tutaj wyłącznie o ochronę środowiska naturalnego, ale również przekazywanie odpadów do utylizacji w prawidłowy sposób wraz z dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu.

Utylizacja odpadów posmażalniczych - dlaczego jest tak ważna?

W jakim celu należy składować i utylizować odpady posmażalnicze? Zużyte tłuszcze nie tylko wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Ustawa traktująca o odpadach mówi, że w pierwszej kolejności odpady posmażalnicze należy spróbować odzyskać i wykorzystać wtórnie. Zużyty tłuszcz może być całkowicie oczyszczony i wykorzystany ponownie głównie w przemyśle paliwowym jako biopaliwa. Innymi odbiorcami oczyszczonych tłuszczów posmażalniczych jest również przemysł paszowy i kosmetyczny, a zużyte oleje zmieszane z olejami mineralnymi mogą być stosowane jako opał w piecach centralnego ogrzewania. Można więc śmiało powiedzieć, że odpady posmażalnicze mogą być użytecznym surowcem do ponownego wykorzystania.

Co grozi za nieprawidłową gospodarkę odpadami posmażalniczymi?

Zgodnie z Art. 171. ustawy o gospodarce odpadami - Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny. Warto wspomnieć, że za nieprawidłowe składowanie lub wylewanie oleju na wysypisko zgodnie z ustawą grozi kara grzywny w przypadku kontroli uprawnionych instytucji. Ustalenie kar administracyjnych może wynieść od 10 tysięcy złotych do nawet 1 miliona, w przypadku zakładów produkujących duże ilości odpadów posmażalniczych.

Pragniesz mieć problem z głowy? Chcesz zajmować się swoim biznesem, a nie walką z Sanepidem? Marzysz o tym, aby rozwijać firmę zamiast płacić kary?

DAJ NAM ZNAĆ II ZAMÓW ODBIÓR ODPADÓW POSMAŻALNICZYCH!
Olej warto mieć w głowie, a nie odłożony w kuchni!