Odpady gastronomiczne


Czym są odpady gastronomiczne?

Jako odpady gastronomiczne rozumiemy wszelkiego rodzaju odpady żywnościowe, które pochodzą z procesu produkcji żywności gotowej, czyli posiłków między innymi w takich instytucjach, jak: restauracje, kuchnie żywienia zbiorowego, barów, hoteli, szpitali, szkół, przedszkoli i żłobków. Lokale gastronomiczne oraz instytucje wytwarzające żywność z produktów organicznych oraz półproduktów ma obowiązek składowania odpadów powstałych w tym procesie w odpowiednich pojemnikach i zapewnić ich prawidłową utylizację przez zawarcie umowy z firmami wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie. Niedozwolone jest samodzielne wyrzucanie odpadów do dowolnych pojemników komunalnych oraz utylizacja odpadów gastronomicznych na własną rękę, dlatego właśnie powstała firma SEPA Serwis . Doceniamy prawdziwych przedsiębiorców oraz uczciwość wobec polskiego prawa, dlatego oferujemy profesjonalną obsługę przedsiębiorstw gastronomicznych oraz prawidłową gospodarkę odpadów gastronomicznych.

Dlaczego konieczny jest odbiór odpadów gastronomicznych przez profesjonalną firmę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwowa Inspekcja Sanitarna ma obowiązek ścisłej kontroli różnego rodzaju zakładów gastronomicznych oraz wszelkich przedsiębiorstw przetwarzających żywność oraz produkty i półprodukty spożywcze. Inspekcja opiera się przede wszystkim na kontroli procesu usuwania wytwarzanych odpadów gastronomicznych i ocenie czy w trakcie tego procesu są stosowane procedury zgodne z polskim prawem. Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje również dokumentację firm zajmujących się odbiorem odpadów oraz procesem ich dalszego zagospodarowania i utylizacji. Dodatkowo każdy przedsiębiorca, w zależności od rodzaju wytwarzanych odpadów gastronomicznych, ma obowiązek zawrzeć stosowną umowę odbioru odpadów.Dlaczego należy utylizować odpady gastronomiczne?

Odpady kuchenne są uznane za bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka w przypadku odkładania się ich w nieodpowiednim miejscu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, Nr 1069/2009 oraz aktu wykonawczego 142/2011, odpady kuchenne są zakwalifikowane do odpadów trzeciej kategorii podlegającej konieczności odzysku i odpowiedniej utylizacji. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zobowiązana na terenie Polski do kontroli odpowiedniego postępowania z odpadami pochodzącymi z zakładów gastronomicznych, punktów żywienia zbiorowego, barów oraz innych punktów gastronomicznych, sprawdzając w odpowiedni sposób dokumentację utylizacji odpadów w celu identyfikacji odbiorców odpadów oraz kontroli rzeczywistej utylizacji przez firmy gastronomiczne.

Firma SEPA Serwis oferuje Państwu wyjątkową ofertę czyszczenia pojemników i utylizację odpadów gastronomicznych. Gwarantujemy rzeczową i przejrzystą umowę oraz przystępne i konkurencyjne ceny lub stały abonament miesięczny. Zapewniamy dostępność terminów oraz czyszczenie pojemników z odpadów i odbiór odpadów kuchennych zawsze na czas!

NIE SKŁADUJ ODPADÓW! NIE RÓB Z KUCHNI WYSYPISKA! NIE DAJ SIĘ KONTROLI!

Nie czekaj, aż dobiorą się do Twoich odpadów gryzonie i robactwo! Zamów profesjonalną usługę odbioru w SEPA Serwis! Odbierzemy. Zutylizujemy. Pozbawimy Cię problemu!